Các doanh nghiệp mong đẩy nhanh tiến độ mua, tiêm vaccine COVID-19

Đoàn Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Ngô Khánh
Đoàn Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Ngô Khánh
Đoàn Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Ngô Khánh
Lên top