Các cấp CĐ Vĩnh Phúc: Trong dịch bệnh, càng phải chăm lo đoàn viên, NLĐ

Bà Trịnh Thị Thoa (thứ 2 từ phải qua) trao quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Trịnh Thị Thoa (thứ 2 từ phải qua) trao quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Trịnh Thị Thoa (thứ 2 từ phải qua) trao quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top