Các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Ủng hộ cho hoạt động phòng chống COVID-19

Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên trao khẩu trang tới công đoàn cơ sở. Ảnh: H.Ninh
Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên trao khẩu trang tới công đoàn cơ sở. Ảnh: H.Ninh
Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên trao khẩu trang tới công đoàn cơ sở. Ảnh: H.Ninh
Lên top