Bữa sáng hạnh phúc cùng công nhân lao động khó khăn

Công nhân lao động thưởng thức “Bữa sáng hạnh phúc” tại nhà ăn công ty. Ảnh: Huyền Trang
Công nhân lao động thưởng thức “Bữa sáng hạnh phúc” tại nhà ăn công ty. Ảnh: Huyền Trang
Công nhân lao động thưởng thức “Bữa sáng hạnh phúc” tại nhà ăn công ty. Ảnh: Huyền Trang
Lên top