Ấn tượng giải thể thao CNVCLĐ thành phố Vĩnh Yên

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Thành phố chụp ảnh lưu niệm với
 đoàn tham gia giải. Ảnh: PQH
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn tham gia giải. Ảnh: PQH
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn tham gia giải. Ảnh: PQH
Lên top