Vĩnh Long: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng dịch nơi có đông CNLĐ

Lên top