Khánh thành cầu dân sinh đầu tiên do CEP Vĩnh Long tài trợ

Lên top