Trà Vinh: Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho con đoàn viên

Lên top