Trà Vinh: 6.000 phần quà tặng đoàn viên, NLĐ khó khăn do ảnh hưởng COVID-19

Lên top