Thành lập 131 công đoàn cơ sở, kết nạp gần 7.000 đoàn viên

Lên top