Tập huấn phòng, chống cháy nổ cho hơn 200 cán bộ Công đoàn

Lên top