Nữ công nhân ngành may: Chi tiêu cho bản thân chỉ chiếm 12% thu nhập

Lên top