Gần 800 công nhân tham gia thi tay nghề "Thợ may - gò"

Lên top