Thoả ước lao động tập thể:

Được nghỉ hưởng lương 3 ngày/tháng để hoạt động công đoàn

Lên top