Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung làm Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Thủ Đức

Lên top