Vụ ngừng việc tập thể ở Tiền Giang: Công nhân đã trở lại làm việc

Cán bộ Công đoàn cùng các ngành họp giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: H.P
Cán bộ Công đoàn cùng các ngành họp giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: H.P
Cán bộ Công đoàn cùng các ngành họp giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: H.P
Lên top