Tiền Giang trao hỗ trợ người lao động ngành y tuyến đầu bị nhiễm COVID-19

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền giang - ông Nguyễn Trung Tần - trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên. Ảnh: CTV
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền giang - ông Nguyễn Trung Tần - trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên. Ảnh: CTV
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền giang - ông Nguyễn Trung Tần - trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên. Ảnh: CTV
Lên top