Tiền Giang: Thăm, hỗ trợ công đoàn viên bị ảnh hưởng thiên tai

Kịp thời hỗ trợ công đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: CTV
Kịp thời hỗ trợ công đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: CTV
Kịp thời hỗ trợ công đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: CTV
Lên top