Tiền Giang: Hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ “3 tại chỗ”

Trao hỗ trợ tiền ăn cho CNLĐ tại 1 doanh nghiệp. Ảnh: CTV
Trao hỗ trợ tiền ăn cho CNLĐ tại 1 doanh nghiệp. Ảnh: CTV
Trao hỗ trợ tiền ăn cho CNLĐ tại 1 doanh nghiệp. Ảnh: CTV
Lên top