Tiền Giang: Hỗ trợ giáo viên khó khăn do COVID-19

Thăm, tặng quà cho giáo viên khó khăn dịp 2.9. Ảnh: CTV
Thăm, tặng quà cho giáo viên khó khăn dịp 2.9. Ảnh: CTV
Thăm, tặng quà cho giáo viên khó khăn dịp 2.9. Ảnh: CTV
Lên top