Tiền Giang chuẩn bị 2 phương án tổ chức Tháng Công nhân 2021

Tháng Công nhân hàng năm được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức thiết thực, sôi nổi, hiệu quả. Ảnh: K.Q
Tháng Công nhân hàng năm được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức thiết thực, sôi nổi, hiệu quả. Ảnh: K.Q
Tháng Công nhân hàng năm được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức thiết thực, sôi nổi, hiệu quả. Ảnh: K.Q
Lên top