LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Thăm các đơn vị làm việc xuyên Tết

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm các đơn vị làm việc không nghỉ Tết. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm các đơn vị làm việc không nghỉ Tết. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm các đơn vị làm việc không nghỉ Tết. Ảnh: K.Q
Lên top