Kết thúc Hội thi ATVSLĐ - PCCN tỉnh Tiền Giang năm 2021

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Trần Thanh Hải trao Bằng khen cho các CĐCS có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp ở tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.q
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Trần Thanh Hải trao Bằng khen cho các CĐCS có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp ở tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.q
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Trần Thanh Hải trao Bằng khen cho các CĐCS có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp ở tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.q
Lên top