Công đoàn Các KCN Tiền Giang có thêm 18 đảng viên mới

Chi bộ Công đoàn Các KCN tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: K.Q
Chi bộ Công đoàn Các KCN tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: K.Q
Chi bộ Công đoàn Các KCN tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: K.Q
Lên top