Thái Nguyên: Gần 100% người lao động đã trở lại làm việc

Lên top