Thái Nguyên: Cao điểm tuyên truyền “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân”

Lên top