Ông Phạm Việt Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Lên top