Người lao động Thái Nguyên có 5.688 sáng kiến làm lợi trên 1.618 tỉ đồng

Lên top