Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Lên top