Thái Bình: Công đoàn khu công nghiệp tỉnh tuyên dương con CNVCLĐ học giỏi

Lên top