Thái Bình: CĐ ngành Xây dựng biểu dương con cán bộ, CNVCLĐ vượt khó

Lên top