LĐLĐ Thái Bình trao phao cho học sinh khó khăn vùng sông nước

Lên top