Ông Trần Lê Duy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

Lên top