Công đoàn Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh: Trao thưởng cho 22 người lao động

Lên top