Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn la:

Chúc Tết doanh nghiệp và công nhân lao động

Lên top