Sóc Trăng: Hơn 97% CĐCS đã tổ chức, tuyên truyền Chỉ thị 05

Lên top