Cán bộ Công đoàn ở Quảng Trị trao kỷ niệm chương cho NLĐ

Lên top