Thành lập công đoàn cơ sở ở Quảng Ngãi, kết nạp 88 đoàn viên

Lên top