Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Lên top