Trao thưởng cho con đoàn viên, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thì Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Ninh trao thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2020-2021. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Bà Nguyễn Thì Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Ninh trao thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2020-2021. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Bà Nguyễn Thì Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Ninh trao thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2020-2021. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Lên top