Trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Lập Hoàng Mạnh Sơn trao quà cho các cháu hoàn cảnh  khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Hoài Phương
Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Lập Hoàng Mạnh Sơn trao quà cho các cháu hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Hoài Phương
Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Lập Hoàng Mạnh Sơn trao quà cho các cháu hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Hoài Phương
Lên top