Trao giải cuộc thi ảnh và hội diễn văn nghệ CNVCLĐ lần thứ 7

Lên top