Tiêu thụ hơn 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang

LĐLĐ huyện Phù Ninh bàn giao vải thiều Bắc Giang cho các Công đoàn cơ sở. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
LĐLĐ huyện Phù Ninh bàn giao vải thiều Bắc Giang cho các Công đoàn cơ sở. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
LĐLĐ huyện Phù Ninh bàn giao vải thiều Bắc Giang cho các Công đoàn cơ sở. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lên top