Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 500 công nhân lao động

Tiêm vaccine cho công nhân lao động Công ty TNHH  Teijin Frontier Shonai. Ảnh: Trang Nhung
Tiêm vaccine cho công nhân lao động Công ty TNHH Teijin Frontier Shonai. Ảnh: Trang Nhung
Tiêm vaccine cho công nhân lao động Công ty TNHH Teijin Frontier Shonai. Ảnh: Trang Nhung
Lên top