Tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho đoàn viên, người lao động

Tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Lên top