Đoàn đại biểu BCH LĐLĐ tỉnh Phú Thọ:

Thắp hương, báo công lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thắp hương, báo công Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thắp hương, báo công Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thắp hương, báo công Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top