Tháng Công nhân năm 2021 tại Phú Thọ: Đoàn kết - Sáng tạo - Vượt khó

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 khen thưởng các CNLĐ có ý tưởng cải tiến xuất sắc được áp dụng trong tháng 2.2021 và tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 khen thưởng các CNLĐ có ý tưởng cải tiến xuất sắc được áp dụng trong tháng 2.2021 và tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 khen thưởng các CNLĐ có ý tưởng cải tiến xuất sắc được áp dụng trong tháng 2.2021 và tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lên top