Tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Thuỷ.
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Thuỷ.
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Thuỷ.
Lên top