Tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (bên trái ảnh) khảo sát tủ sách pháp luật tại công đoàn cơ sở. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (bên trái ảnh) khảo sát tủ sách pháp luật tại công đoàn cơ sở. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (bên trái ảnh) khảo sát tủ sách pháp luật tại công đoàn cơ sở. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top