Tặng quà cho công nhân Công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tặng 7.500 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ. Ảnh: Hồng Huế
Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tặng 7.500 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ. Ảnh: Hồng Huế
Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tặng 7.500 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ. Ảnh: Hồng Huế
Lên top